Skip to main content

Upravni odbor

za Rotarijansku godinu 2021/2022

Ivan Petrović

Ivan Petrović

Predsednik

Preduzetnik, Direktor u IP Plus Studio, Beograd

Andrea Antić

Andrea Antić

Izabrani predsednik, Ceremonijar

Direktor u PluMedia d.o.o. i predsednik udruženja "Fortuna Rota", Beograd

Pavle Banić

Pavle Banić

Podpredsednik, Nominacioni komitet

Inžinjer elektrotehnike, Direktor u SBT doo, Beograd

Nevena Marković

Nevena Marković

Sekretar, Odbor za administraciju

Mašinski inžinjer, Robert Bosch GmbH

Srđan Milinković

Srđan Milinković

Odbor za dobar ugled kluba u javnosti

Mašinski inžinjer, Direktor u SM Inženjering d.o.o.

Nenad Saković

Nenad Saković

Odbor za Fondaciju

MScEE & MBA, Engineer & Enterpreneur, Open it & Sellex Telecom

Jane Nedinkovski

Jane Nedinkovski

Odbor za saradnju sa Rotaraktom

Head of Client Service, EyeSee Research

Nikola Mandić

Dragan Milčić

Diplomirani Ekonomista, Ugostitelj, Familija MMS

Jovan Ilić

Jovan Ilić

Rizničar

IT savetnik u penziji

Ljubomir Hadži Đorđević

Ljubomir Hadži Đorđević

Diplomirani hemičar, Direktor u Ogranak Krug doo, Beograd

Jane Nedinkovski

Marko Milović

Direktor marketinga, Maja promet doo, Beograd

Biljana Živković

Diplomirani novinar, Beogradske Toplane

Čedomir Petrinjac

Čedomir Petrinjac

Saobraćajni inženjer, Direktor

Dragan Brajer

Advokat, Advokatska kancelarija Dragan Brajer

Dragan Radulović

Direktor
Duka Samardžić

Duka Samardžić

Diplomirani inženjer tehnologije, Penzioner

Filip Paunović

Southeast Europe Business navigator

Hristina Kanačković

Financial Planning & Management

Hristina Kocić

MD Medical doctor, Clinic of Skin and Venereal Diseases

Igor Kalajanović

Development Manager

Jelena Simonović Milović

Istraživač na naučnom projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Milivoje (Minja) Tomašević

Novinar, književnik, preduzetnik

Napisao: Aura Beograd, Misija Belog Anđela i još knjiga. Direktor Akademija doo i Telemedicina doo

Vlade Gojković

Direktor