O nama

Rotari klub Beograd pripada i radi u okviru Rotari Distrihta 2483, koji čine ukupno više od 60 klubova iz Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Klub je najstariji Rotari klub na našim prostorima, koji je značajno doprineo razvoju i širenju Rotarijanstva i sproveo veliki broj humanitarnih i drugih društveno korisnih akcija.

RotariBG rodoslov 1

Rodoslov Rotarija u Srbiji i Crnoj Gori

Klub u ovom trenutku čine uglavnom: vlasnici uspešnih malih i srednjih kompanije širokog spektra delatosti (građevine, arhitekture, mašinstva, saobraćaja, računarstva, telekomunikacija, hemijske industrije, medija  itd), zatim direktori i menadžeri iz velikih domaćih i svetskih kompanija, bankari, ugledni advokati, konsultanti, kulturni i sportski radnici idr

Klub trenutno ima 22 člana koje možete videti na stranici ovoj stranici.

Rotari klub Beograd je osnivač i izdavač magazina Srpski Rotar, koji izlazi od 2012 godine.

Sva izdanja možete da pregledati on line na našem sajtu

2012. godine smo proslavili jubilarnih 20 godina od osnivanja, kojim povodom smo izdali monografiju

ROTARI KLUB BEOGRAD 20 godina reosnivanja Rotarija u Srbiji, koju, takođe možete čitati on line na našem sajtu.

PRIZNANJA

Nosilac Service Above Self Award, najvećeg priznanja u Rotariju je Dragan Brajer, charter predsednik RC Beograd.

Ovo priznanje je prvo je takvo priznanje na našim prostorima od osnovanja Rotarija. Priznanje je dodelio Predsednik RI za 2013/2014 Ron Burton za izuetan višedecenisjki doprinos Rotariju i zajednici.

Nosioci PAUL HARRIS FELLOWSHIP AWARD u našem klubu su:

Aktivni članovi:

  • Dragan Brajer - petostruki nosilac
  • Ljubomir HadžiĐorđević,
  • Duka Samardžić
  • Čedomir Petrinjac - dvostruki nosilac, (2011, 2014)
  • Hadži Dušan Glušac (2012)
  • Nenad Saković (2014)
  • Srđan Milinković (2014)
  • Trivko Tića Savić (2016)
  • Pavle Banić (2016)

Bivši članovi:

  • Dr Miroljub Stanojković

Rotari klubovi kojima smo kumovali:

ROTARI KLUB BEOGRAD je osnivač ROTARAKT kluba Beograd 1994. godine

Rotari klubovi s kojima imamo prijateljske odnose:

Rotari klub Beogad je osnovan 1928. kao jedan od dva prvoosnovana Rotari kluba u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (od 1929. do 1941. Kraljevina  Jugoslavija).

Prvi (Charter) predsednik RC Beograd bio je Ferdinand Gramberg, industrijalac i humanista. Kao znameniti članovi u tom periodu se izdvajaju Mihailo Petrović Alas i Milan Stojadinović, predratni predsenik vlade Kraljevine Jugoslavije, koji je bio i guverner distrihta i član borda RI, jedini sa naših prostora, do danas. Jedno kraće vreme u toku 1939. godine član našeg kluba bio je Ivo Andrić.

Aktivnosti Rotarija kod nas su ugašene početkom II svetskog rata. 

Klub je reosnovan 1992. godine, posle dugog perioda u kome ideja Rotarija, kao “zapadne” organizacije nisu bile prihvatljive od strane tadašnjih vlasti.

Prvi (Charter) predsednik reosnovanog RC Beograd bio je advokat Dragan Brajer, danas aktuelni Direktor Rotari Fondacije Distrihta 2483 Srbija i Crna Gora za period 2013-2016, PDG (Bivši Guverner Distrihta) 2481 2010/2011, i dvostruki nosilac Paul Harris Fellowship.