Skip to main content

Dr sci med dr Vesna Mioljević

Diplomu doktora medicine stekla na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu stekla diplomu  specijaliste epidemiologije.

Od 2001.god. zaposlena u Kliničkom centru Srbije. Načelnik je Odeljenja za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija i zamenik direktora Službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane Kliničkog centra Srbije.

Dr Mioljevic 2008.god. stekla je zvanje magistra medicinskih nauka, 2010.god. zvanje Primarijusa a 2014.god.  zvanje doktora medicinskih nauka.

Dr  Vesna Mioljevic bila je u  u prilici da se upozna sa organizacijom rada  Cantonal Hospital Solohurn, Switzerland, University Medical Centre, Ljubljana, Slovenia University Medical Centre, Maribor, Slovenia, University Hospitals, Geneva, Switzerland i Cochin Hospital, University Hospital of Paris, France.

Učesnik je studije MOSAR 2007/2009 (Mastering hOSpital Antimicrobial Resistance in Europe, programa  koji je podržan od strane Evropske komisije. Osoblje Službe za bolničku epidemiologiju, u kome je dr Mioljevic  zaposlena, 2004.god, dobilo priznanje Infection control team of the year 2004 od strane kolega iz Velike Britanije.

Dr Vesna Mioljevic clan je Udruženja za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija Srbije, kao i Srpskog udrženja za lečenje  rana.

Dr Mioljevic pohađala je više Trening course iz oblasti bolničke epidemilogije, mikrobiologije i infektivnih bolesti.Osim toga, više puta učestovala kao predavač u okviru kontinuirane medicinske edukacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Bila je predavač na seminaru ,,Uvod u terensku epidemiologiju u organiziji Evropske komisije za rekomstrukciju. Aktivan je učesnik brojnih domaćih i inostranih kongresa iz oblasti epidemilogije, mikrobiologije i infektivnih bolesti.

Dr Mioljevic autor/koautor više 40 radova objavljenih radova i jednog poglavlje u stručnoj knjizi.  U Kliničkom centru Srbije radi kao bolnički epidemilog.