Skip to main content

Milovan Marković

Profesor Milovan Marković je direktor Srednje zanatske škole za decu sa posebnim potrebama u Rakovici.

Po zanimanju je diplomirani defektolog. Objavio je više radova iz oblasti inkluzivnog obrazovanja.

Aktivan je u više nevladinih oragnizacija i svojim radom značajno pomaže deci sa posebnim potrebama i unapređenju uslova za njihov razvoj, obrazovanje i uključenje u društvo.

Trenutno pohađa poseban liderski regionalni program.