Pratite nas


       

Prvi 100 % PHF klub u Distriktu


 

Kalendar

   
RC Beograd
   
Drugi klubovi
   
District 2483
   
RI

Želite da postanete Rotarijanac?


Postavite sebi sledeća pitanja:


Da li je istinito?


Da li je pošteno prema svima?


Da li će proisteći dobra volja i prijateljstvo?


Da li je korisno za sve?


Ukoliko ste uspešni u svojoj profesiji, radite u skladu sa ovim načelima, imate dovoljno za sebe i želite da pomažete drugima koji nemaju i kojima je potrebna pomoć, želite da steknete nove prijatelje širom sveta, da se družite sa liderima i unapređujete svoju zajednicu i sebe, i zainteresovani ste da postanete član prvog kluba u Srbiji, Rotari kluba Beograd, budite slobodni da nas kontaktirate.

Oblasti delovanja Rotarija


Monografija kluba


 

Nedeljni sastanci


RC Beograd se sastaje

četvrtkom u 20:00

u hotelu Hyatt u Beogradu (Milentija Popovića 5)

Kontakt podaci


Kursulina 14, 11000 Beograd

fiksni: +381 11 2440 440

e-mail: office@rotarybeograd.org

Istorijat kluba


Rotari klub Beograd registrovan je kao udruženje građana 7. maja 1992. godine rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a prihvaćen od ROTARY INTERNATIONALE odlukom Borda Direktora od 8. maja iste godine. 

Osnovan je 1928. godine u distriktu 77,
reosnovan 1992. godine u distriktu 1910, 
a od 2000. godine bio je u distriktu 2480. 
Od godine 2007. naš Rotari distrikt je 2481. 
Od rotarijanske 2011 – 2012. distrikt 2483 čine Srbija i Crna Gora.

Obnavljanje rada Rotari kluba u Beogradu, prvog u Srbiji posle Drugog svetskog rata, nije išlo lako i jednostavno. Teška politička situacija, raspad Jugoslavije i  najzad, rat koji je zahvatio pojedine delove zemlje, znatno su otežavali rad entuzijasta koji su radili na obnovi rotarijanskog pokreta.
Inicijativu za obnovu Kluba u Beogradu dao je gospodin Petro Pop – Stefanija, juna 1989. godine. On se tada obraća pismom centrali RI u Cirihu, Švajcarska, 
s predlogom da se u Beogradu osnuje Rotari klub. 
Odgovor Direktora RI za centralnu Evropu, istočni Mediteran i severnu Afriku, Pera Brenera bio je pozitivan, ne samo prema inicijativi Beograda, već i Zagreba, odnosno Ljubljane. 
Pored toga, postojao je generalni stav RI da se, uz potreban oprez, pristupi osnivanju klubova u zemljama tzv. Istočnog bloka, koje su tih godina doživljavale burne promene.

Inicijativni odbor za osnivanje Kluba osnovan je 25. novembra 1989. godine, a činili su ga:

1. Dragan BRAJER, predsednik
2. Branko DANILOVIĆ
3. Sava ANĐELKOVIĆ
4. Petro POP – STEFANIJA
5. Jovan ZDRAVKOVIĆ
6. Dimitrije DŽAMBAZOVIĆ 


Dalji nepovoljan razvoj političke situacije u Jugoslaviji komplikuje proces registracije Rotari kluba Beograd. Rotari klub Graz – Schlossberg odbija da se prihvati sponzorstva, a Pol Malat – Pokorni, bivši guverner  distrikta 1910, koga je RI zadužio za širenje Rotarija u Jugoslaviji, Mađarskoj i Čehoslovačkoj, daje sugestiju da se uloge sponzora prihvati neki od bečkih klubova. 

Inicijativni odbor Rotari kluba Beograd ostvaruje i druge kontakte koji bi ubrzali legalizaciju Kluba. 
Novoprimljeni član Goran Alikafić krajem 1990. godine posećuje Japan i u japanskoj centrali RI (Japan Branch Office of Rotary International) govori o beogradskoj inicijativi i dobija podršku za osnivanje Kluba.
Članstvo Inicijativnog odbora u 1990 i 1991. godini se širi i novi članovi postaju:

1. Nikola TASIĆ
2. Nenad STANKOVIĆ
3. Ljubomir Hadži ĐORĐEVIĆ
4. Nikola MANDIĆ
5. Petar RAKIN
6. Marko ŠANJEVIĆ
7. Srbislav MILOVANOV
8. Razik ZARUK
9. Smiljka SORETIĆ
10. Dejan ČIKARA
11. Duško MILOVIĆ
12. Goran KAPISODA
13. Ilija VOLČKOV


Od februara 1991. godine, Klub počinje redovno da se sastaje, četvrtkom u 20 časova u hotelu HYATT, a guverner Hubert Papušek, 20. juna 1991. godine dodeljuje Klubu status PROVISIONAL ROTARY CLUB OF BELGRADE.
Sponzorstva se prihvata Rotary club Geras, a guverner za 1991 /1992. godinu Artur Štrominger određuje past guvernera Marija Zailera –Tarbuka da bude DGSR u procesu osnivanja Rotari kluba Beograd.
Aplication for Membership predat je 21. marta, a Charter (povelja RI) dodeljena je Klubu, 8. maja 1992. godine. 

ČARTER ČLANOVI ROTARI KLUBA BEOGRAD za 1992. godinu bili su: 

1. Dragomir ACOVIĆ, arhitekta – heraldika
2. Goran ALIKAFIĆ, dipl. ing. elektrotehnike – prodaja elektronske opreme
3. Ljubomir ANĐELKOVIĆ, arhitekta – konsalting u arhitkturi
4. Vasilije BADRLJICA, dipl.ing. tehnologije – petrohemija
5. Dragan BRAJER, dipl. pravnik – advokatura *  /Rotari klub Beograd 
6. Dr Dejan ČIKARA, dipl. ing.metalurgije – procesni inženjering *
/ Rotari klub Beograd - Stari Grad 
7. Branko DANILOVIĆ, dipl. ing. saobraćaja – vazduhoplovno – tehn. služba *
/Rotari klub Beograd 
8. Srđan DEDIĆ, ekonomista – naoružanje I vojna oprema
9. Mr Dušan ĐORĐEVIĆ, dipl. ekonomista – vazduhoplovni menadžment
10. Dimitrije DŽAMBAZOVIĆ, turizmolog -  turizam
11. Ljubomir Hadži ĐORĐEVIĆ, dipl. hemičar – prodaja laboratoriske opreme 
*/Rotari klub Beograd 
12. Slobodan JANKOVIĆ, poljoprivredni tehničar – proizv. hrane * */ Rotary klub 
Beograd - Dedinje 
13. Goran KAPISODA, dipl. ekonomista – računovodstvo
14. Nikola MANDIĆ, dipl. pravnik – bankarstvo * * /Rotary klub Beograd 
15. Srbislav MILOVANOV, pilot – avio – saobraćaj 
16. Duško MILOVIĆ, dipl. ing. poljoprivrede – prodaja pčelarskih proizvoda 
  / Rotari klub Beograd
17. Đurđe NINKOVIĆ, dipl. pravnik – advokatura
18. Dušan PETROVIĆ, producent – pozorište
19. Zoran POPOVIĆ, dipl. ekonomista – diplomatija
20. Časlav RADOVIĆ, novinar – televizijsko novinarstvo
21. Dr Petar RAKIN, dipl. ing. tehnologije – istraživanje I razvoj 
/Rotari klub Beograd 
22. Beatrice SAUTER, dipl. ekonomista – prodaja kozmetike
23. Smiljka SORETIĆ, dipl. filolog – engleski jezik – bibliotekarstvo
24. Dr Nenad STANKOVIĆ, doktor medicine – medicina / mikrohirurgija
25. Marko ŠANJEVIĆ, arhitekta – projektovanje
26. Dr Nikola TASIĆ, arheolog – arheologija / Rotari klub Beograd
- Singidunum 
27. Dr Ilija VOLČKOV, dipl.ing. elektrotehnike – univerzitetska nastava
28. Razik ZARUK, ambasador Sri Lanke – diplomatija
29. Jovan ZDRAVKOVIĆ, dipl. turizmolog – kongresni turizam*
/Rotari klub Beograd - Singidunum
……………………………………………………………..
*     Neprekidno u članstvu Rotari porodice
* *  Sa prekidom u Rotari članstvu

Predsednici ROTARI KLUBA BEOGRAD:

Dragan Brajer 1992/93
+ Goran Alikalfić 1993/94
Nikola Tasić 1994/95
+ Petar Rakin 1995/96
Dimitrije Tomović 1996/97
Vojin Starčević 1997/98
Miodrag Zagorac 1998/99
Vladimir Mlađan 1999/00 
Miroslav Šovran 2000/01
Predrag Đorđević 2001/02
Branko Krasojević 2002/03
Miroljub Stanojković 2003/04
Ljubomir Hadži-Đorđević 2004/05
Milan Knežević 2005/06
Duka Samardžić 2006/07
Radosav Mitrović 2007/08
Nikola Mandić 2008/09
Srđan Sretenović 2009/10 
Srđan Milinković 2010/11
Veselin Kovačević 2011/12
Zoran Zdravković 2012/13 - potpredsednik Kluba Trivko Tića Savić
Čedomir Petrinjac 2013/14
Hadži Dušan Glušac 2014/15

Trivko Tića Savić 2015/16

Nenad Saković 2016/2017