Skip to main content

GG Robotići

Rotari Distrikt 2483 Srbija i Crna Gora i Rotari klubovi već nekoliko godina realizuju donacije za osnovne škole u Srbiji radi povećanja digitalne pismenosti naših đaka. Jedna od njih je i donacija 500 mBot robotićia za 100 osnovnih škola u Srbiji. Sredstva za ovu donaciju prikupljena su u okviru Global Granta „Rotari Distrikt 2483 za 100 škola“, čiji je nosilac Rotary Klub Senta, a koji je podržao Rotary Klub Beograd.

Pored donacije robotića organizovana je i obavezna edukacija  02. decembra 2021.godine u Osnovnoj školi „Milena Pavlovic Barili“ u Beogradu.